donderdag 18 maart 2010

Obligatiefonds

Een obligatiefonds is een fonds dat uitsluitend belegt in obligaties. Dat kunnen overheidsobligaties zijn of obligatieleningen van het bedrijfsleven. Iedere bank of verzekeraar heeft wel een obligatiefonds. Je kunt het fonds van je huisbank nemen, maar ook kiezen voor het beste obligatiefonds van een andere bank.

Obligatiefonds: de voordelen
Het voordeel van een obligatiefonds is hoeveelheid liquiditeiten in het fonds. Op de obligaties ontvangt het obligatiefonds rente. Die rente kan gemakkelijk als dividend worden uitgekeerd aan de beleggers in het obligatiefonds. Als belegger profiteer je dus ook van de liquiditeitsstroom. Je kunt kiezen uit heel veel soorten obligatiefondsen.

Obligatiefonds: de nadelen
Een obligatiefonds lijkt misschien veilig. Ontwikkelingen in de marktrente hebben grote invloed op de waarde van obligaties. Als je investeert in obligatiefondsen, dan loop je een renterisico. Gaat de marktrente omhoog dan daalt een obligatiefonds vrijwel altijd in waarde. Bij een dalende rente zie je dat obligatiefondsen meer waard worden. Het is dan ook van groot belang om de marktrente goed in de gaten te houden.

Soorten obligatiefondsen
Je kunt kiezen uit verschillende obligatiefondsen. Sommige fondsen selecteren alleen Nederlandse of Europese obligaties. Andere obligatiefondsen geven de voorkeur aan obligaties met een hoge rente of aan risicovolle obligaties. Op internet kun je veel informatie vinden over obligatiefondsen en de ontwikkelingen in de marktrente. Bedenk eerst of de belegging wel bij je past, voor je belegt in een obligatiefonds.

Bron: fx.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten